Адреса: Николе Тесле 1, 31260 Косјерић
Тел: 031/781-334, Факс: 031/781-058
elan@nst.co.rs

 
 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

КЈП ,,ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Имајући у виду да је отпочела грејна сезона и да велики број грађана користи пелет као енергент за грејање, обавештавамо грађане и правна лица да вреће за пелет могу одлагати у посуде за суви отпад, односно плаве канте и плаве контејнере.

Такође, овим путем обавештавамо грађане, да ћемо, у циљу успостављања континуитета, пражњење посуда за суви отпад  вршити 05-ог и 20-ог у месецу па би било пожељно да се плаве канте поставе на лако приступном месту, што ближе улици.

Молимо грађане да одвајање отпада врше у складу са добијеним упутсвима, како би сав рециклабилни отпад завршио у рециклажи.

Наш заједнички циљ мора бити усмерен у правцу успешне реализације пројекта ОДВАЈАМО и повећању количина рециклажног отпада и изградњи пута ка циркуларној економији. Само на тај начин и заједничким снагама можемо и морамо повећати ефекте реализације овог Пројекта.

Такође молимо грађане да не сипају врућ пепео у контејнере како не би дошло до њиховог паљења.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ВОДОСНАБДЕВАЊУ

КЈП ,,ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ВОДОСНАБДЕВАЊУ

Поштовани суграђани,

Дана 30-ог септембра дошло је до престанка дотока воде са алтернативног изворишта ,,Деспотовићи“ због квара на пумпи на црпном постројењу.

Док се квар не отклони, а циљу обезбеђења снабдевања грађана у вишим деловима града, где је дошло до пада притиска или потпуног нестанка воде, КЈП ,,Елан“ ће поставити цистерне за снабдевање водом и то по следећем распореду:

  1. У улици Рада Ђорђевића на раскрсници улица Рада Ђорђевића и 21. Нова од 08 до 11 часова и од 15 часова до 06 часова
  2. У улици Милеве Косовац на раскрсници 8. Нова од 08 до 11 часова и од 15 часова до 06 часова
  3. Насеље Крстине од 11 до 13 часова
  4. Насеље Пантићи улица Јована Цвијића од 13 до 15 часова
  5. Дивчевићи од 12 до 14 часова

Молимо грађане да обезбеде веће посуде за прихват воде за техничке потребе, као и посуде за воду за пиће.

Распоред цистерни остаје исти све до успостављања редовног водоснсбдевања.

Извињавамо се грађанима  због насталих проблема у водоснабдевању и надамо се да ћемо настале проблеме што пре решити и свим грађанима омогућити уредно водоснабдевање.

Друга промоција пројекта О-ДВА-ЈА-МО

У среду 12.07.2023. године испред КЈП „Елан“ Косјерић одржана је друга промоција Пројекта „О-ДВА-ЈА-МО“ уз учешће грађана.

На промоцији је одржан и квиз знања на тему „Колико познајемо ЕУ“ где су грађани показали висок ниво знања из ове области и том приликом су им уручени пригодни поклони.

КЈП „Елан“ је представило резултате постигнуте у реализацији пројекта „О-ДВА-ЈА-МО“ при чему је наглашено да се из месеца у месец количине рециклабилног отпада повећавају. Од почетног учешћа у марту од 0,92% у јуну је достигнуто учешће рециклабилног отпада od 3,04% у односу на укупно сакупљену количину комуналног отпада.

Поред похвала за индивидуална домаћинства која у највећој мери потпуно правилно одвајају кућни отпад у плаве канте, истактут је и проблем неправилног одвајања отпада у колективним објектима становања (плави контејнери). За превазилажење овог проблема Општинска инспекција и КЈП „Елан“ предузимају одређене мере у виду поновног слања обавештења грађанима.

Такође је истакнуто да су најлошији резултати постигнути у одвајању стакла, због познате чињенице да већина угоститељских објеката, сакупља стаклену амбалажу за откупљиваче са стране и не користи жуте контејнере за одлагање стакла.

На крају је најављен почетак реализације Пројекта управљања зеленим отпадом о чему КЈП „Елан“ редовно обавештава грађане.

Овим путем позивамо грађане да одвајање кућног отпада врше у складу са добијеним упутствима како би смањили количине отпада који се депонује на регионалну депонију Дубоко, и заједно градили пут ка циркуларној економији.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА УПРАВЉАЊА ЗЕЛЕНИМ ОТПАДОМ

 

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
КЈП ,, ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

                   ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА УПРАВЉАЊА ЗЕЛЕНИМ ОТПАДОМ

Министарство за заштиту животне средине је обезбедило подршку за реализацију Пројекта управљања зеленим отпадом, који има за циљ смањење комуналног отпада који се одлаже на Регионалне санитарне депоније под називом ,,Увођење третмана зеленог отпада у 5 региона“.

Програм финансира Влада Републике Србије уз помоћ Европске уније из средстава Инструмената за претприступну помоћ ИПА 2022 и Тима за подршку, ангажован кроз Програм развоја инфраструктуре животне средине – фаза 2 ( ЕИСП 2) који финансира Краљевина Шведске и уз неопходно учешће Локалне самоуправе.

Општина Косјерић, као носилац Пројекта, и КЈП ,,Елан“, као корисник опреме и непосредни извршилац послова, одредили су локацију за третман зеленог отпада на катастарској парцели бр. 1295/1 КО Брајковићи. Општина Косјерић и КЈП ,,Елан“, након потписивања Меморандума о разумевању, до краја 2023. године морају решити питање инфраструктуре – приступне саобраћајнице, водоснабдевања и расвете, како би у наредној години пројектовали и изградили објекте неопходне за рад постројења и паркирање механизације предвиђене реализацијом пројекта.

Детаљније информације о Пројекту и Акционим планом реализације, као и предложене типове опреме и механизације можете видети на сајту КЈП ,,Елан“ у делу Вести – Пројекти.

Позивамо грађане да се упознају са предвиђеним Пројектом, посебно што прву фазу Пројекта представља кућно компостирање зеленог отпада.

Очекујемо вашу сарадњу и разумевање како би реализација овог пројекта протекла успешније од реализације Пројекта Одвајамо.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА СА ГРАДСКОГ ВОДОВОДА ИСПРАВНА И МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПИЋЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА СА ГРАДСКОГ ВОДОВОДА ИСПРАВНА И МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПИЋЕ

На основу завршених микробиолошких испитивања и потврђених резултата и Решења Санитарне Инспекције број  530-53-128/2023-10   од дана 26.06.2023. године вода из градског водовода у Косјерићу је потпуно физичко- хемијски и бактериолошки исправна и МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПИЋЕ.

Извињавамо се грађанима због проблема у водоснабдевању изазваних елементарним непогодама и захваљујемо се на разумевању и стрпљењу у нади да се овакве непријатности више неће дешавати.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА И ДАЉЕ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА И ДАЉЕ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

 На основу добијених резултата испитивања узорака воде од 12. и 13. 06. где је констатована физичко-хемијска и бактериолошка исправност воде у свим узорцима, изузев једног који је приписан грешци код узорковања, очекујемо да екипе ЗЗЈЗ Ужице, данас у току дана поново узму узорке воде и да на основу физичко -хемијских испитивања, а имајући у виду заиста изванредну бистрину како у дотоку воде, тако и у преради реално је очекивати да наредних дана коначно имамо воду за пиће. Наравно, морамо сачекати резултате анализе и Решење надлежне Санитарне инспекције како би вода била дозвољена за пиће.

До тада грађанима је и даље на располагању цистерна за снабдевање водом, са повременим прекидима због потребе точења воде у Пожеги, по утврђеном распореду и локацијама са евентуалним корекцијама због довоза воде.

Молимо грађане за још мало разумевања и стрпљења, очекујући убрзо повољно разрешење настале ситуације.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА И ДАЉЕ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА И ДАЉЕ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

Након обављена три брза узорковања воде и констатовања физичко-хемијске исправности, у складу са законском процедуром неопходно је сачекати резултате микробиолошке анализе,  прелиминарни би требали бити доступни, према очекивањима, у петак 16.06.2023. године и уколико буду исправни, остаје само да сачекамо коначне резултате и одобрење Санитарне инспекције за коришћење воде за пиће.

До тада ће грађани моћи да се снабдевају водом за пиће из расположиве аутоцистерне по одређеном распореду и одређеним локацијама, изузев краћег застоја због потребе точења воде у цистерну, након чега ће испорука воде бити настављена. Молимо грађане да прате распоред точења и да евентуално, уколико цистерна не буде на локацији у одређено време, сачекају долазак цистерне на наредну локацију  због потребног времена за одлазак и повратак цистерне са новом количином воде.

Извињавамо се грађанима и молимо их за још мало стрпљења. КЈП ,,Елан“ у овој насталој ситуацији је уложио максималне напоре и искрено желимо да верујемо да се овим проблемима ближи крај и да ћемо ускоро коначно моћи да прогласимо да се вода  може користити за пиће.

Хвала на разумевању.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА И ДАЉАЕ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА И ДАЉАЕ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

На основу резултата анализе узорака воде узетих дана 08.06.2023. године, где је утврђена потпуна физичко-хемијска усаглашеност у свим испитиваним узорцима, као и на основу прелиминарних резултата микробиолошких испитивања, које смо добили јутрос, вода је  бактериолошки исправна.

На основу прописане законске процедуре ЗЗЈЗ треба да изврши три брза узорковања воде и то јутрос 12.06 који је узет у преподневним часовима. Други узорак данас у поподневним часовима и трећи ујутро  у преподневним часовима и уколико резултати покажу физичко-хемијску исправност можемо очекивати да надлежна Санитарна инспекција достави решење о исправности воде за пиће и да коначно прогласимо да је вода из Градског водовода исправна за пиће.

До окончања поступка и до добијања одобрења грађанима остаје на располагању снабдевање водом за пиће из аутоцистерне према утврђеном распореду и одређеним локацијама.

Молимо грађане за још мало стрпљења у очекивању коначног разрешења насталог проблема.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА И ДАЉЕ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ- ВОДА И ДАЉЕ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

Напори КЈП ,,Елан“ даноноћни рад, појачано испирање филтера, комбинација воде са расположивих водозахвата и испирање делова водоводне мреже, уз незаобилазну стабилизацију временских прилика и дотока далеко чистије воде на постројење дали су очекиване резултате. Резервоари на постројењу су пуни, по нама потпуно чистиом водом, и сви делови града су добили воду.

Екипа Завода за Јавно здравље 08. јуна у 9 часова извршила је узорковање воде и према добијеним резултатима вода на постројењу и у мрежи је потпуно хемијски исправна. Према добијеном извештају ЗЗЈЗ мутноћа воде је у границама  до 1 уз присуство резидуалног хлора до 0,5 мг/л . То практично значи да је вода потпуно хемијски исправна. Потребно је сачекати резултате бактериолошке анализе, које очекујемо најкасније до понедељка 12. јуна и уколико резултати покажу исправност воде морамо урадити још три брза узорковања воде у складу са законском процедуром и тек тада, након добијања решења од надлежне Санитарне инспекције, можемо прогласити да је вода за пиће.

До тада грађанима остаје на располагању снабдевање водом за пиће из аутоцистерне према раније утврђеном распореду и локацијама са две измене и то:

  • Од 11 до 11часова и 30минута Ваоч на скверу и
  • Од 11 и 30 до 12 часова Задружни дом.

Све остале локације остају непромењене. Извињавамо се грађанима са подручја Ваоча због учињеног пропуста. Наша намера је да већини грађана који користе градску мрежу обезбедимо воду за пиће.

Молимо грађане за разумевање и стрпљење у очекивању да се ситуација са водоснабдевањем коначно разреши у току идуће недеље.

Бесплатан позив из свих мрежа фиксне и мобилне телефоније

0800 386 285

За питања, рекламације и пријаве кварова у времену од 7.00 до 15.00 часова радним данима

 

Kosjerić grb
Општина Косјерић
 
KOMDEL znak

Пословно удружење комуналних предузећа КОМДЕЛ
 
Srbija Grb

Министарство заштите животне средине Републике Србије
 
Srbija Grb

Републичка дирекција за воде