Адреса: Николе Тесле 1, 31260 Косјерић
Тел: 031/781-334, Факс: 031/781-058
elan@nst.co.rs

 
 

 

Oглас за посао

 

Потреба запошљавања два радника

Утврђије се потреба за заснивањем радног односа на одређено време, са два нова лица за обављање послова Мануелни радник за нискоградњу, за које су Правилником о организацији и систематизацији послова утврђени следећи услови:

  • Без стеченог основног образовања или са стеченим Првим нивоом (ниво1) НОКС-а који се стиче завршавањем основног образовања.
  • Радно искуство: Са или без радног искуства.
  • Пробни рад.

Запослени би радили на пословима чишћења, кошења, прања улица и другим пословима којима се предузеће бави а који су предвиђени Правилником о систематизацији.

Заинтересовани за посао могу доћи лично у КЈП „Елан“ сваког радног радног дана од 7.00 до 14.00 часова

Конкурс је отворен до 22. марта 2024. године

 

Јавна набавка електричне енергије Д-01/2024

Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
Д-01/2024 Отворени поступак Добра Електрична енергија

 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/207567

07.02.2024. 19.02.2024. у 11.00

ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА О-ДВА-ЈА-МО

КЈП ,,ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

 

Поштовани суграђани,

У месецима новембру и децембру је дошло до пада количина учешћа рециклабилног отпада у укупним количинама сакупљеног комуналног отпада по пројекту О-ДВА-ЈА-МО на забрињавајућих 2 – 2,6%.

Апелујемо да комунални отпад одвајате у складу са добијеним упутствима, како би обезбедили раст рециклажног отпада и оправдали поверење и успех реализације пројекта.

Приликом првог наредног пражњења канти и контејнера поново ћемо вам доставити упутство за одвајање кућног отпада.

Надамо се да ћете овај апел правилно схватити и допринети смањењу количина комуналног отпада који се депонује на депонији Дубоко и тиме допринети отварању пута ка циркуларној економији.

Заједно за лепши и чистији Косјерић!

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

КЈП ,,ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Имајући у виду да је отпочела грејна сезона и да велики број грађана користи пелет као енергент за грејање, обавештавамо грађане и правна лица да вреће за пелет могу одлагати у посуде за суви отпад, односно плаве канте и плаве контејнере.

Такође, овим путем обавештавамо грађане, да ћемо, у циљу успостављања континуитета, пражњење посуда за суви отпад  вршити 05-ог и 20-ог у месецу па би било пожељно да се плаве канте поставе на лако приступном месту, што ближе улици.

Молимо грађане да одвајање отпада врше у складу са добијеним упутсвима, како би сав рециклабилни отпад завршио у рециклажи.

Наш заједнички циљ мора бити усмерен у правцу успешне реализације пројекта ОДВАЈАМО и повећању количина рециклажног отпада и изградњи пута ка циркуларној економији. Само на тај начин и заједничким снагама можемо и морамо повећати ефекте реализације овог Пројекта.

Такође молимо грађане да не сипају врућ пепео у контејнере како не би дошло до њиховог паљења.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ВОДОСНАБДЕВАЊУ

КЈП ,,ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ВОДОСНАБДЕВАЊУ

Поштовани суграђани,

Дана 30-ог септембра дошло је до престанка дотока воде са алтернативног изворишта ,,Деспотовићи“ због квара на пумпи на црпном постројењу.

Док се квар не отклони, а циљу обезбеђења снабдевања грађана у вишим деловима града, где је дошло до пада притиска или потпуног нестанка воде, КЈП ,,Елан“ ће поставити цистерне за снабдевање водом и то по следећем распореду:

  1. У улици Рада Ђорђевића на раскрсници улица Рада Ђорђевића и 21. Нова од 08 до 11 часова и од 15 часова до 06 часова
  2. У улици Милеве Косовац на раскрсници 8. Нова од 08 до 11 часова и од 15 часова до 06 часова
  3. Насеље Крстине од 11 до 13 часова
  4. Насеље Пантићи улица Јована Цвијића од 13 до 15 часова
  5. Дивчевићи од 12 до 14 часова

Молимо грађане да обезбеде веће посуде за прихват воде за техничке потребе, као и посуде за воду за пиће.

Распоред цистерни остаје исти све до успостављања редовног водоснсбдевања.

Извињавамо се грађанима  због насталих проблема у водоснабдевању и надамо се да ћемо настале проблеме што пре решити и свим грађанима омогућити уредно водоснабдевање.

Друга промоција пројекта О-ДВА-ЈА-МО

У среду 12.07.2023. године испред КЈП „Елан“ Косјерић одржана је друга промоција Пројекта „О-ДВА-ЈА-МО“ уз учешће грађана.

На промоцији је одржан и квиз знања на тему „Колико познајемо ЕУ“ где су грађани показали висок ниво знања из ове области и том приликом су им уручени пригодни поклони.

КЈП „Елан“ је представило резултате постигнуте у реализацији пројекта „О-ДВА-ЈА-МО“ при чему је наглашено да се из месеца у месец количине рециклабилног отпада повећавају. Од почетног учешћа у марту од 0,92% у јуну је достигнуто учешће рециклабилног отпада od 3,04% у односу на укупно сакупљену количину комуналног отпада.

Поред похвала за индивидуална домаћинства која у највећој мери потпуно правилно одвајају кућни отпад у плаве канте, истактут је и проблем неправилног одвајања отпада у колективним објектима становања (плави контејнери). За превазилажење овог проблема Општинска инспекција и КЈП „Елан“ предузимају одређене мере у виду поновног слања обавештења грађанима.

Такође је истакнуто да су најлошији резултати постигнути у одвајању стакла, због познате чињенице да већина угоститељских објеката, сакупља стаклену амбалажу за откупљиваче са стране и не користи жуте контејнере за одлагање стакла.

На крају је најављен почетак реализације Пројекта управљања зеленим отпадом о чему КЈП „Елан“ редовно обавештава грађане.

Овим путем позивамо грађане да одвајање кућног отпада врше у складу са добијеним упутствима како би смањили количине отпада који се депонује на регионалну депонију Дубоко, и заједно градили пут ка циркуларној економији.

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА УПРАВЉАЊА ЗЕЛЕНИМ ОТПАДОМ

 

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
КЈП ,, ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

                   ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА УПРАВЉАЊА ЗЕЛЕНИМ ОТПАДОМ

Министарство за заштиту животне средине је обезбедило подршку за реализацију Пројекта управљања зеленим отпадом, који има за циљ смањење комуналног отпада који се одлаже на Регионалне санитарне депоније под називом ,,Увођење третмана зеленог отпада у 5 региона“.

Програм финансира Влада Републике Србије уз помоћ Европске уније из средстава Инструмената за претприступну помоћ ИПА 2022 и Тима за подршку, ангажован кроз Програм развоја инфраструктуре животне средине – фаза 2 ( ЕИСП 2) који финансира Краљевина Шведске и уз неопходно учешће Локалне самоуправе.

Општина Косјерић, као носилац Пројекта, и КЈП ,,Елан“, као корисник опреме и непосредни извршилац послова, одредили су локацију за третман зеленог отпада на катастарској парцели бр. 1295/1 КО Брајковићи. Општина Косјерић и КЈП ,,Елан“, након потписивања Меморандума о разумевању, до краја 2023. године морају решити питање инфраструктуре – приступне саобраћајнице, водоснабдевања и расвете, како би у наредној години пројектовали и изградили објекте неопходне за рад постројења и паркирање механизације предвиђене реализацијом пројекта.

Детаљније информације о Пројекту и Акционим планом реализације, као и предложене типове опреме и механизације можете видети на сајту КЈП ,,Елан“ у делу Вести – Пројекти.

Позивамо грађане да се упознају са предвиђеним Пројектом, посебно што прву фазу Пројекта представља кућно компостирање зеленог отпада.

Очекујемо вашу сарадњу и разумевање како би реализација овог пројекта протекла успешније од реализације Пројекта Одвајамо.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА СА ГРАДСКОГ ВОДОВОДА ИСПРАВНА И МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПИЋЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА СА ГРАДСКОГ ВОДОВОДА ИСПРАВНА И МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПИЋЕ

На основу завршених микробиолошких испитивања и потврђених резултата и Решења Санитарне Инспекције број  530-53-128/2023-10   од дана 26.06.2023. године вода из градског водовода у Косјерићу је потпуно физичко- хемијски и бактериолошки исправна и МОЖЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПИЋЕ.

Извињавамо се грађанима због проблема у водоснабдевању изазваних елементарним непогодама и захваљујемо се на разумевању и стрпљењу у нади да се овакве непријатности више неће дешавати.

Бесплатан позив из свих мрежа фиксне и мобилне телефоније

0800 386 285

За питања, рекламације и пријаве кварова у времену од 7.00 до 15.00 часова радним данима

 

Kosjerić grb
Општина Косјерић
 
KOMDEL znak

Пословно удружење комуналних предузећа КОМДЕЛ
 
Srbija Grb

Министарство заштите животне средине Републике Србије
 
Srbija Grb

Републичка дирекција за воде