Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
01/2021 Отворени поступак Добра Гориво

 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/17239

 

26.02.2021. 18.03.2021. у 11.00