Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
02/2022 Отворени поступак Добра

Гориво

 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/72518

08.03.2021. 21.03.2021. у 11.00