OБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА У КО0СЈЕРИЋУ И ДАЉЕ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

Према прелиминарним резултатима бактериолошког испитивања воде Завода за јавно здравље Ужице, утврђено је да је вода бактериолошки исправна.

Према Законској процедури, потребно је да сутра, након добијања званичних резултата, Завод за Јавно здравље понови узимање узорака ( провера хигијенске исправности воде) и тек након тога, уколико резултати буду задовољавајући, Санитарна инспекција својим решењем ће одобрити коришћење воде за пиће. Све до тада забрана употребе воде за пиће остаје на снази.

КЈП ,, Елан“ је предузео све неопходне мере и активности како би грађанима обезбедио чисту и исправну воду за пиће, и очекујемо да узорци воде који сутра буду узети на анализу покажу здравствену исправност воде за пиће.

За снабдевање грађана водом за пиће и даље је на располагању цистерна која ће бити на локацијама према објављеном распореду изузев код Олимпијске чесме где ће грађани моћи да точе воду у времену од 19 до 21 час.