ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА И ДАЉЕ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

 На основу добијених резултата испитивања узорака воде од 12. и 13. 06. где је констатована физичко-хемијска и бактериолошка исправност воде у свим узорцима, изузев једног који је приписан грешци код узорковања, очекујемо да екипе ЗЗЈЗ Ужице, данас у току дана поново узму узорке воде и да на основу физичко -хемијских испитивања, а имајући у виду заиста изванредну бистрину како у дотоку воде, тако и у преради реално је очекивати да наредних дана коначно имамо воду за пиће. Наравно, морамо сачекати резултате анализе и Решење надлежне Санитарне инспекције како би вода била дозвољена за пиће.

До тада грађанима је и даље на располагању цистерна за снабдевање водом, са повременим прекидима због потребе точења воде у Пожеги, по утврђеном распореду и локацијама са евентуалним корекцијама због довоза воде.

Молимо грађане за још мало разумевања и стрпљења, очекујући убрзо повољно разрешење настале ситуације.