ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ
КЈП ,, ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

                   ОБАВЕШТЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА УПРАВЉАЊА ЗЕЛЕНИМ ОТПАДОМ

Министарство за заштиту животне средине је обезбедило подршку за реализацију Пројекта управљања зеленим отпадом, који има за циљ смањење комуналног отпада који се одлаже на Регионалне санитарне депоније под називом ,,Увођење третмана зеленог отпада у 5 региона“.

Програм финансира Влада Републике Србије уз помоћ Европске уније из средстава Инструмената за претприступну помоћ ИПА 2022 и Тима за подршку, ангажован кроз Програм развоја инфраструктуре животне средине – фаза 2 ( ЕИСП 2) који финансира Краљевина Шведске и уз неопходно учешће Локалне самоуправе.

Општина Косјерић, као носилац Пројекта, и КЈП ,,Елан“, као корисник опреме и непосредни извршилац послова, одредили су локацију за третман зеленог отпада на катастарској парцели бр. 1295/1 КО Брајковићи. Општина Косјерић и КЈП ,,Елан“, након потписивања Меморандума о разумевању, до краја 2023. године морају решити питање инфраструктуре – приступне саобраћајнице, водоснабдевања и расвете, како би у наредној години пројектовали и изградили објекте неопходне за рад постројења и паркирање механизације предвиђене реализацијом пројекта.

Детаљније информације о Пројекту и Акционим планом реализације, као и предложене типове опреме и механизације можете видети на сајту КЈП ,,Елан“ у делу Вести – Пројекти.

Позивамо грађане да се упознају са предвиђеним Пројектом, посебно што прву фазу Пројекта представља кућно компостирање зеленог отпада.

Очекујемо вашу сарадњу и разумевање како би реализација овог пројекта протекла успешније од реализације Пројекта Одвајамо.