У среду 12.07.2023. године испред КЈП „Елан“ Косјерић одржана је друга промоција Пројекта „О-ДВА-ЈА-МО“ уз учешће грађана.

На промоцији је одржан и квиз знања на тему „Колико познајемо ЕУ“ где су грађани показали висок ниво знања из ове области и том приликом су им уручени пригодни поклони.

КЈП „Елан“ је представило резултате постигнуте у реализацији пројекта „О-ДВА-ЈА-МО“ при чему је наглашено да се из месеца у месец количине рециклабилног отпада повећавају. Од почетног учешћа у марту од 0,92% у јуну је достигнуто учешће рециклабилног отпада od 3,04% у односу на укупно сакупљену количину комуналног отпада.

Поред похвала за индивидуална домаћинства која у највећој мери потпуно правилно одвајају кућни отпад у плаве канте, истактут је и проблем неправилног одвајања отпада у колективним објектима становања (плави контејнери). За превазилажење овог проблема Општинска инспекција и КЈП „Елан“ предузимају одређене мере у виду поновног слања обавештења грађанима.

Такође је истакнуто да су најлошији резултати постигнути у одвајању стакла, због познате чињенице да већина угоститељских објеката, сакупља стаклену амбалажу за откупљиваче са стране и не користи жуте контејнере за одлагање стакла.

На крају је најављен почетак реализације Пројекта управљања зеленим отпадом о чему КЈП „Елан“ редовно обавештава грађане.

Овим путем позивамо грађане да одвајање кућног отпада врше у складу са добијеним упутствима како би смањили количине отпада који се депонује на регионалну депонију Дубоко, и заједно градили пут ка циркуларној економији.