КЈП ,,ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ВОДОСНАБДЕВАЊУ

Поштовани суграђани,

Дана 30-ог септембра дошло је до престанка дотока воде са алтернативног изворишта ,,Деспотовићи“ због квара на пумпи на црпном постројењу.

Док се квар не отклони, а циљу обезбеђења снабдевања грађана у вишим деловима града, где је дошло до пада притиска или потпуног нестанка воде, КЈП ,,Елан“ ће поставити цистерне за снабдевање водом и то по следећем распореду:

  1. У улици Рада Ђорђевића на раскрсници улица Рада Ђорђевића и 21. Нова од 08 до 11 часова и од 15 часова до 06 часова
  2. У улици Милеве Косовац на раскрсници 8. Нова од 08 до 11 часова и од 15 часова до 06 часова
  3. Насеље Крстине од 11 до 13 часова
  4. Насеље Пантићи улица Јована Цвијића од 13 до 15 часова
  5. Дивчевићи од 12 до 14 часова

Молимо грађане да обезбеде веће посуде за прихват воде за техничке потребе, као и посуде за воду за пиће.

Распоред цистерни остаје исти све до успостављања редовног водоснсбдевања.

Извињавамо се грађанима  због насталих проблема у водоснабдевању и надамо се да ћемо настале проблеме што пре решити и свим грађанима омогућити уредно водоснабдевање.