Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
03/2023 Отворени поступак Добра

Чистилица

 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/197357

06.12.2023. 18.12.2023. у 10.00