КЈП ,,ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

 

Поштовани суграђани,

У месецима новембру и децембру је дошло до пада количина учешћа рециклабилног отпада у укупним количинама сакупљеног комуналног отпада по пројекту О-ДВА-ЈА-МО на забрињавајућих 2 – 2,6%.

Апелујемо да комунални отпад одвајате у складу са добијеним упутствима, како би обезбедили раст рециклажног отпада и оправдали поверење и успех реализације пројекта.

Приликом првог наредног пражњења канти и контејнера поново ћемо вам доставити упутство за одвајање кућног отпада.

Надамо се да ћете овај апел правилно схватити и допринети смањењу количина комуналног отпада који се депонује на депонији Дубоко и тиме допринети отварању пута ка циркуларној економији.

Заједно за лепши и чистији Косјерић!