Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
Д-01/2024 Отворени поступак Добра Електрична енергија

 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/207567

07.02.2024. 19.02.2024. у 11.00