Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
02/2024 Отворени поступак Добра Гориво

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/208212

09.02.2024. 14.03.2024. у 11.00