Потреба запошљавања два радника

Утврђије се потреба за заснивањем радног односа на одређено време, са два нова лица за обављање послова Мануелни радник за нискоградњу, за које су Правилником о организацији и систематизацији послова утврђени следећи услови:

  • Без стеченог основног образовања или са стеченим Првим нивоом (ниво1) НОКС-а који се стиче завршавањем основног образовања.
  • Радно искуство: Са или без радног искуства.
  • Пробни рад.

Запослени би радили на пословима чишћења, кошења, прања улица и другим пословима којима се предузеће бави а који су предвиђени Правилником о систематизацији.

Заинтересовани за посао могу доћи лично у КЈП „Елан“ сваког радног радног дана од 7.00 до 14.00 часова

Конкурс је отворен до 22. марта 2024. године