ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА   ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА – Услуга израде Студије процене стања постојећег водоводног система на територији Општине Косјерић