Адреса: Николе Тесле 1, 31260 Косјерић
Тел: 031/781-334, Факс: 031/781-058
elan@nst.co.rs

 
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА И ДАЉЕ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА И ДАЉЕ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

Иако  су прелиминарни резултати показали да је вода бактериолошки исправна, она и даље није за пиће, све до окончања законске процедуре.

Завод за Јавно здравље узео је, 01.06.2023 године, узорке воде за анализу хемијске исправности и исте је узео  данас у јутарњим часовима. Поштујући законску процедуру, узорковање воде мора бити извршено и вечерас у 17 часова и сутра ујутро и уколико резултати узорака буду у реду тек тада, а након решења Санитарне инспекције, можемо прогласити да је вода исправна за пиће.

Имајући у виду да је викенд, нисмо у могућности да предвидимо када можемо добити коначно решење о дозволи коришћења воде за пиће. КЈП ,, Елан“ ће бити стално у контакту са надлежним службама и редовно обавештавати грађане о ситуацији са коришћењем воде.

До тада, за снабдевање водом за пиће, биће на располагању цистерна, према раније утврђеном распореду и одређеним локацијама.

Извињавамо се грађанима и захваљујемо на разумевању и стрпљењу са очекивањем да се овакви инциденти више неће дешавати.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА И ДАЉЕ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА И ДАЉЕ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

Иако у прелиминарни резултати показали да је вода бактериолошки исправна, она и даље није за пиће.

Завод за Јавно здравље узео је, у преподневним часовима, узорке воде за анализу хемијске исправности и очекујемо позитивне резултате данас у току дана. Поштујући законску процедуру, узорковање воде мора бити извршено и вечерас и сутра ујутро и уколико резултати сва три узорка буду у реду тек тада, а након решења Санитарне инспекције, можемо прогласити да је вода исправна за пиће. Наша очекивања су да ће се то десити у току сутрашњег дана.

До тада, за снабдевање водом за пиће, биће на располагању цистерна, према раније утврђеном распореду и одређеним локацијама.

Извињавамо се грађанима и захваљујемо на разумевању и стрпљењу са очекивањем да се овакви инциденти више неће дешавати.

OБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА У КО0СЈЕРИЋУ И ДАЉЕ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

OБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА У КО0СЈЕРИЋУ И ДАЉЕ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ

Према прелиминарним резултатима бактериолошког испитивања воде Завода за јавно здравље Ужице, утврђено је да је вода бактериолошки исправна.

Према Законској процедури, потребно је да сутра, након добијања званичних резултата, Завод за Јавно здравље понови узимање узорака ( провера хигијенске исправности воде) и тек након тога, уколико резултати буду задовољавајући, Санитарна инспекција својим решењем ће одобрити коришћење воде за пиће. Све до тада забрана употребе воде за пиће остаје на снази.

КЈП ,, Елан“ је предузео све неопходне мере и активности како би грађанима обезбедио чисту и исправну воду за пиће, и очекујемо да узорци воде који сутра буду узети на анализу покажу здравствену исправност воде за пиће.

За снабдевање грађана водом за пиће и даље је на располагању цистерна која ће бити на локацијама према објављеном распореду изузев код Олимпијске чесме где ће грађани моћи да точе воду у времену од 19 до 21 час.

ОБАВЕШТЕЊЕ – ВОДА У КОСЈЕРИЋУ ДО ДАЉЊЕГ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ!

ОБАВЕШТЕЊЕ

ВОДА У КОСЈЕРИЋУ ДО ДАЉЊЕГ НИЈЕ ЗА ПИЋЕ!

Услед обилних падавина, у недељу 28.05.2023. године у преподневним сатима је дошло до замућења воде са оба изворишта „Таорских врела“ и „Деспотовића“, у мери у којој није било могуће извршити пречишћавање воде.

Омах је преко локалног радија и друштвених мрежа издато ХИТНО САОПШТЕЊЕ да вода није исправна за пиће.

КЈП „Елан“ је предузео све активности на решавању насталог проблема и вода је у значајној мери пречишћена.

Завод за јавно здравље из Ужица је у јутарњим сатима дана 29.05.2023. године узео воду на анлизу. Констатована је повећана мутноћа и чека се резултат бактериолошке анализе. Док не стигну резултати да је вода хемијски и бактериолошки исправна, вода неће бити за пиће али се може користити као „техничка вода“.

Истог дана, Санитарна инспекција је КЈП „Елан“ издала Решење којим се КЈП „Елан“ забрањује испорука воде за пиће услед хемијске неисправности проузроковане повећаном мутноћом а дозвољава испорука воде за санитарно – хигијенске потребе.

Од 9 часова, дана 30.05.2023. године, грађанима ће бити на располагању цистерна са пијаћом водом на следећим локацијама:

– од 9 -11 часова раскршће улица Карађорђева и Олге Грбић (испред „Прехране“),

– од 11 до 13 часова Бели Гај  -раскршће улице Карађорђева и Милунке Савић,

– од 13 – 15 часова на паркингу код Дома здравља,

– од 15 – 17 час у Јањићима – Раскршће улица Скрапешка и Антонија Косијера

– од 17 час до 19 часова – Ваоч (код сата) раскршће Карађорђеве и Рада Ђорђевића

– од 19 до 6 часова наредног дана Олимпијска чесма (испред хотела Скрапеж)

Сва најновија обавештења можете пратити на страницама: www.elankosjeric.rs, www.kosjeric.rs и на Златиборски радио 106 и  Facebook страници Златиборски радио 106

За све додатне информације можете позвати КЈП „Елан“ на бесплатну линију 0800 386 285

Пројекат одвајања кућног отпада у Косјерићу

Пројекат одвајања кућног отпада у Косјерићу

Општина Косјерић и КЈП „Елан“ у четвртак 20 априла 2023. године са почетком у 10.30 часова, на локацији „Спомен парк – Светомир Ђукић – Олимпијска чесма“ организовали су промоцију Пројекта одвајања кућног отпада у Косјерићу.

Присутним грађанима и медијима обратили су се:

 • Душан Чаркић – помоћник министра Министарства заштите животне средине
 • Карин Мекдоналд – шефица сектора за сарадњу и развој амбасаде Шведске
 • Славољуб Вујадиновић – директор КЈП „Елан“ и
 • Жарко Ђокић – председник општине Косјерић

Перформанс на тему екологије извела су деца Предшколске установе „Олга Грбић“, ученици Основне школе „Мито Игумановић“ су припремили ликовне радове на тему екологије а ученици Техничке школе Косјерић су били ангажовани као Еко амбасадори.

Захвалнице, као вид промоције пројекта, уречене су директорицама Предшколске установе „Олга Грбић“, Основне школе „Мито Игумановић“ и Техничке школе Косјерић

Акценат је стављен на важност правилног селектовања кућног отпада

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 04/2023

 

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда

набавка број 04/2023

 

 1. Предмет набавке: набавка водоводног и канализационог материјала за потребе КЈП „Елан“ Косјерић за 2023. годину
 1. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку набавке (страна 2 Конкурсне документације)
 1. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
 1. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.
 1. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 17.05.2023. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

Понуда са варијантама није дозвољена.

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 4. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).
 1. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.
 1. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.
 1. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве.

 

 

Конкурсна документација - набавка број 04/2023  Конкурсна документација – набавка број 04/2023

Промоција Пројекта одвајања кућног отпада у Косјерићу

 

Општина Косјерић и КЈП „Елан“ у четвртак 20 априла 2023. године са почетком у 10.30 часова, на локацији „Спомен парк – Светомир Ђукић – Олимпијска чесма“ организују промоцију Пројекта одвајања кућног отпада у Косјерићу.

 

Промоција је део пројекта „О-ДВА-ЈА-МО“ које је покренуло Министарство заштите животне средине Републике Србије, уз подршку Европске уније и Владе Шведске.

 

Пројекат има за циљ рециклирање дела отпада који се ствара у домаћинствима, како би се на тај начин смањиле количине отпада које завршавају на депонијама. Крајњи циљ је допринети чистијем Косјерићу и здравијој животној средини.

 

Надамо се да ће Ваше присуство Презентацији бити први корак подршке реализацији Пројекта

У прилогу је Агенда догађаја

 

С поштовањем

КЈП „Елан“ Косјерић

 

Агенда догађаја  Агенда догађаја

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 05/2023

 

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда  

набавка број 05/2023 

 

 1. Предмет набавке: набавка грађевинског материјала за потребе КЈП „Елан“ Косјерић за 2023. годину
 2. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку набавке (страна 2 Конкурсне документације)
 3. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена
 4. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.
 5. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 12.04.2023. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

 

Понуда са варијантама није дозвољена.

 

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 4. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).
 2. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.
 3. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.
 4. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве.

 

 

 

Конкурсна документација - набавка број 05/2023  Конкурсна документација – набавка број 05/2023

ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање понуда – набавка број 02/2023

 

КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање понуда

 набавка број 02/2023

 

 1. Предмет набавке: набавка услуга превоза отпада са депоније у Тубићима на регионалну депонију Дубоко за потребе КЈП „Елан“ Косјерић за 2023. годину

 

 1. Услови за учешће у поступку: Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку набавке (страна 6 Конкурсне документације)

 

 1. Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена

 

 1. Преузимање конкурсне документације: Заинтересованим лицима – понуђачима конкурсна документација ће бити достављена мејлом, или исту могу преузети на сајту фирме www.elankosjeric.rs.

 

 1. Време и место подношења понуде: Понуде се подносе лично или путем поште најкасније до 06.03.2023. године, до 11.00 часова. Понуде се подносе на адресу: КЈП „Елан“ Косјерић, Николе Тесле бр.1 31260 Косјерић, са назнаком: ПОНУДА ЗА ПРЕВОЗ ОТПАДА, НЕ ОТВАРАТИ. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.

 

Понуда са варијантама није дозвољена.

 

 1. Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће обављено последњег дана истека рока за пријем понуда у 11.30 сати, на адреси из тачке 4. овог јавног позива. Представници Понуђача који желе да присуствују јавном отварању понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда поднесу Комисији одговарајуће пуномоћје (овлашћење).

 

 1. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде – 30 дана од дана отварања понуда.

 

 1. Додатна обавештења и информације понуђач може тражити искључиво у писаном облику мејлом elan@nst.co.rs најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда. Информације и појашњења у вези конкурсне документације телефоном нису дозвољени.

 

 1. Наручилац задржава право да, уколико вредност понуда буде преко планиране вредности из Програма пословања, одбије све понуде као неприхватљиве.

 

 


Конкурсна документација - набавка број 02/2023  Конкурсна документација – набавка број 02/2023

Бесплатан позив из свих мрежа фиксне и мобилне телефоније

0800 386 285

За питања, рекламације и пријаве кварова у времену од 7.00 до 15.00 часова радним данима

 

Kosjerić grb
Општина Косјерић
 
KOMDEL znak

Пословно удружење комуналних предузећа КОМДЕЛ
 
Srbija Grb

Министарство заштите животне средине Републике Србије
 
Srbija Grb

Републичка дирекција за воде