Менаџмент

Надзорни одбор

Младен Нешковић, председник
nmladen18@ptt.rs

Рођен 1973. године у Пожеги. Дипломирао на Рударско – геолошком факултету у Београду 2000. године.
У периоду од 2004. до 2009. године радио у АД „Путеви“ Пожега као технички руководилац каменолома „Рупељево“. Од 2009. године ради у ПД „Ерозија“ АД Ваљево, као управник каменолома „Подбукови“.
Ожењен, отац двоје деце.

Драган Вујић, члан

Рођен 1942. године у Сечој реци. Дипломирао на Вишој педагошкој школи у Београду а потом на дефектолошком Факултету у Београду.
У свом дугогодишњем радном веку радио на пословима: наставник биологије, вршиоц дужности директора школе, начелник СУП-а у Косјерићу, начелник одељења у заједничком СУП-у у Ужицу, Командант посебних јединица на Косову, председник извршног одбора општине Косјерић, Заменик председника општине Косјерић, вршилац дужности директора фабрике коже у Ужицу. Сада је пензионер.
Ожењен, отац троје деце.

Милена Милетић, члан, представник запослених
elan@nst.co.rs

Рођена 1971. године у Пожеги. Дипломирала је на Факултету организационих наука у Београду на смеру Менаџмент 1997. године.
Од 1998. године запослена у КЈП „Елан“ у на пословима Плана и анализе, пословима јавних набавки и другим комерцијално финансијским пословима. Од 2009. године ради као Руководилац заједничких служби.
Удата, мајка четворо деце.

Директор

Миодраг Марковић, директор

Рођен 1957. године у Косјерићу. Дипломирао на Грађевинском факултету у Београду на одсеку за конструкције 1983. године.
У периоду од 1983. до 1999. године радио у ГП „Град“  у Косјерићу на пословима Шефа лабораторије, технолога а од 1991. године на пословима Техничког директора. Од 1999. године бави се приватним предузетништвом као власник самосталне трговинске радње.
У периоду од 1992.  до 1996. године вршио функцију председника извршног одбора СО-е Косјерић. У два сазива био одборник СО-е Косјерић у периоду од 1992 до 2000. године.
Од новембра 2010. године запослен на месту ВД директора КЈП „Елан“, а од 2011. године директор КЈП „Елан“ Косјерић.
Ожењен, отац двоје деце.