Менаџмент

Надзорни одбор

Младен Нешковић, председник
nmladen18@ptt.rs

Рођен 1973. године у Пожеги. Дипломирао на Рударско – геолошком факултету у Београду 2000. године.
У периоду од 2004. до 2009. године радио у АД „Путеви“ Пожега као технички руководилац каменолома „Рупељево“. Од 2009. године ради у ПД „Ерозија“ АД Ваљево, као управник каменолома „Подбукови“.
Ожењен, отац двоје деце.

Драган Вујић, члан

Рођен 1942. године у Сечој реци. Дипломирао на Вишој педагошкој школи у Београду а потом на дефектолошком Факултету у Београду.
У свом дугогодишњем радном веку радио на пословима: наставник биологије, вршиоц дужности директора школе, начелник СУП-а у Косјерићу, начелник одељења у заједничком СУП-у у Ужицу, Командант посебних јединица на Косову, председник извршног одбора општине Косјерић, Заменик председника општине Косјерић, вршилац дужности директора фабрике коже у Ужицу. Сада је пензионер.
Ожењен, отац троје деце.

Милена Милетић, члан, представник запослених
elan@nst.co.rs

Рођена 1971. године у Пожеги. Дипломирала је на Факултету организационих наука у Београду на смеру Менаџмент 1997. године.
Од 1998. године запослена у КЈП „Елан“ у на пословима Плана и анализе, пословима јавних набавки и другим комерцијално финансијским пословима. Од 2009. године ради као Руководилац заједничких служби а од 2021. године као Финансијски директор.
Удата, мајка четворо деце.

Директор

Славољуб Вујадиновић, директор

Образовање:
Економски факултет Универзитета у Београду 1981-1986. године.
Гимназија „Миодраг Миловановић Луне“ Ариље 1976-1980 године

Радно искуство:
Општина Косјерић – Помоћник за финансије председника општине, јун 2017.-децембар 2020.
СТР „Фонтана“ – шеф служби Набавка и продаја, Књиговодство и финансије , фебруар 2002. – јун 2017.
„Повлен“ Косјерић -Комерцијални директор, јануар 2001. – фебруар 2002.
-Руководилац одељења комерцијала и трговина, април 1995. – јануар 2001.
-Шеф службе књиговодства, фебруар 1987. – април 1995.
„РО Фабрика цемента Косјерић“ – Приправник у одељењу План и анализа, април 1986.-фебруар 1987.

Способности:
Рад у програму АОР (напредни ниво)
Рад на рачунару (Microsoft Office пакет, Интернет)
Возачка дозвола – Б категорија

Страни језик:
Енглески језик (почетни ниво)
Руски језик (средњи ниво)

Личне особине:
Вредан, организован и одговоран, има велико професионално искуство у разноврсним пословним сегментима. Увек спреман за сарадњу, помоћ и развој.
Ожењен, отац двоје деце.