Планови и извештаји

 

 

 

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.12.2023. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.12.2023. године

Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2024. годину   Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2024. годину

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2023. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2023. године

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.06.2023. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.06.2023. године

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.03.2023. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.03.2023. године

Извештај о пословању КЈП ЕЛАН за 2022. годину са мишљењем ревизора   Извештај о пословању КЈП ЕЛАН за 2022. годину са мишљењем ревизора

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.12.2022. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.12.2022. године

Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2023. годину   Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2023. годину

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2022. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2022. године

Извештај о пословању КЈП ЕЛАН за 2021. годину са мишљењем ревизора   Извештај о пословању КЈП ЕЛАН за 2021. годину са мишљењем ревизора

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.06.2022. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.06.2022. године

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.03.2022. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.03.2022. године

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.12.2021. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.12.2021. године

Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2022. годину   Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2022. годину

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2021. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2021. године

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.06.2021. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.06.2021. године

Извештај о пословању КЈП ЕЛАН за 2020. годину са мишљењем ревизора   Извештај о пословању КЈП ЕЛАН за 2020. годину са мишљењем ревизора

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.03.2021. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.03.2021. године

Прва измена програма пословања за 2021. годину   Прва измена програма пословања за 2021. годину

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.12.2020. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.12.2020. године

Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2021. годину   Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2021. годину

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2020. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2020. године

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.06.2020. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.06.2020. године

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.03.2020. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.03.2020. године

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2019. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.12.2019. године

Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2020. годину   Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2020. годину

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2019. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2019. године

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.06.2019. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.06.2019. године

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.03.2019. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.03.2019. године

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.12.2018. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.12.2018. године

Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2019. годину   Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2019. годину

1. Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2018. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2018. године

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.06.2018. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.06.2018. године

Други ребаланс програма пословања за 2018. годину   Други ребаланс програма пословања за 2018. годину

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.03.2018. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.03.2018. године

Први ребаланс програма пословања за 2018. годину   Први ребаланс програма пословања за 2018. годину

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.12.2017. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.12.2017. године

Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2018. годину   Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2018. годину

Трећи ребаланс програма пословања за 2017. годину    Трећи ребаланс програма пословања за 2017. годину

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2017. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2017. године

Други ребаланс програма пословања за 2017. годину    Други ребаланс програма пословања за 2017. годину

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.06.2017. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.06.2017. године

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.03.2017. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.03.2017. године

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.12.2016. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-31.12.2016. године

Ребаланс програма пословања за 2017. годину   Ребаланс програма пословања за 2017. годину

Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2017. годину   Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2017. годину

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2016. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.09.2016. године

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.06.2016. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за период 01.01.-30.06.2016. године

Извештај о пословању КЈП ЕЛАН Косјерић за 2015. годину са мишљењем ревизора   Извештај о пословању КЈП ЕЛАН Косјерић за 2015. годину са мишљењем ревизора

Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за први квартал 2016. године   Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП ЕЛАН за први квартал 2016. године

Ребаланс програма пословања за 2016. годину   Ребаланс програма пословања за 2016. годину

Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2016. годину   Програм пословања КЈП ЕЛАН за 2016. годину