Акти предузећа

 

 

 

Одлука о оснивању КЈП „Елан“ Косјерић   Одлука о оснивању КЈП „Елан“ Косјерић

Статут КЈП „Елан“ Косјерић   Статут КЈП „Елан“ Косјерић

Правилник о систематизаци КЈП „Елан“ Косјерић   Правилник о систематизаци КЈП „Елан“ Косјерић

Правилник о јавним набавкама КЈП „Елан“ Косјерић   Правилник о јавним набавкама КЈП „Елан“ Косјерић

 

 

 

Информатор (poverenik.rs) Информатор о раду : ЛИНК