Пројекти

 

 

 

Друга промоција пројекта О-ДВА-ЈА-МО   Друга промоција пројекта О-ДВА-ЈА-МО

Пројекат управљања зеленим отпадом   Пројекат управљања зеленим отпадом

Пројекат одвајања кућног отпада у Косјерићу   Пројекат одвајања кућног отпада у Косјерићу

Пројекат ИПА 2017 – Успоставља примарне сепарације комуналног отпада у 4 региона: Дубоко, Срем-Мачва, Панчево и Пирот   Пројекат ИПА 2017 – Успоставља примарне сепарације комуналног отпада у 4 региона: Дубоко, Срем-Мачва, Панчево и Пирот

Регионални пројекат пречишћавања отпадних вода   Регионални пројекат пречишћавања отпадних вода

ЕУ подршка реформама у сектору вода   ЕУ подршка реформама у сектору вода