САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

                КЈП “Елан” Косјерић се захваљује потрошачима – корисницима услуга, који су правилно схватили молбу КЈП и измирили своје обавезе или склопили споразум о измирењу обавеза на више рата, чиме су допринели стабилнијем пословању предузећа. Још једанпут молимо потрошаче, који то нису учинили, да измире своје обавезе према КЈП Елан или искористе прилику да потпишу споразум о измирењу обавеза јер ће у супротном КЈП “Елан” бити принуђен да предузме све законом прописане мере ради наплате потраживања.

ДИРЕКТОР КЈП “ЕЛАН” 
Славољуб Вујадиновић, дипл. Екон.