Број јавне набавке

Врста поступка

Предмет набавке

Назив објављене документације о јавној набавци

Датум објављивања

Датум отварања

02/2021

Отворени поступак

Добра

Моторно возило N1

 

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/56790

27.11.2021.

08.12.2021. у 11.00