САОПШТЕЊЕ ЗА НАПЛАТУ ДОСПЕЛИХ ПОТРАЖИВАЊА
ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

                 Обавештавамо наше кориснике да су дуговања по основу извршених комуналних услуга достигла ниво који угрожава нормално функционисање предузећа “Елан”.

               По основу пресека стања сачињеног 31.05.2022. године, утврђен је списак корисника чији дуг је већи од 10.000,00 динара или нису имали уплату у задњих 6 месеци.

               Свим таквим корисницима достављена је опомена пред утужење.

               Напомињемо да се избегавањем пријема опомене, не може спречити поступак утужења нити ослободити обавезе плаћања дуга.

               Немогућност да се дуг измири одмах може се разумети али, не прихватање плаћања дуга, и у више бескаматних рата, може се једино тумачити као намера да се уопште избегне плаћање дуга.

                Због тога, у случају да се не одазовете на наше позиве и опомене и не искористите могућности које Вам нудимо, бићемо принуђени да наша потраживања решимо у поступку принудне наплате, што подразумева додатне трошкове извршења и затезне камате. Као крајњу меру предузећемо искључење са водоводне мреже.

                 На овакве мере смо принуђени да би обезбедили нормално функционисање предузећа и што посебно истичемо да би обезбедили равноправност за највећи број наших корисника који редовно измирују своје обавезе.

                  Позивамо још једном све кориснике који нам дугују да у остављеном року из опомене искористе пружене могућности и тако избегну судски спор који за све, укључујући и нас, може представљати само велику непријатност.

                  У том правцу Вам се унапред најлепше захваљујемо.

ДИРЕКТОР КЈП “ЕЛАН”
Славољуб Вујадиновић, дипл. eкон.