Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
Д-01/2023 Отворени поступак Добра Електрична енергија

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/136038

02.02.2023. 17.02.2023. у 11.00