Број јавне набавке Врста поступка Предмет набавке Назив објављене документације о јавној набавци Датум објављивања Датум отварања
02/2023 Отворени поступак Добра Гориво

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/137136

14.02.2023. 15.03.2023. у 11.00